Arheološka zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća građu sa šireg područja Novalje, a broji 114 predmeta od čega su najljepši primjerci izloženi u stalnom postavu. Dio zbirke čine predmeti koji su slučajno pronalazili stanovnici otoka Paga, a dio čini građa koja je pronađena prilikom znanstvenih istraživanja. Arheološki lokaliteti Caska, uvala Vlaška mala, ali i odnedavno sam centar grada Novalje, čine neiscrpan izvor arheološke građe. Keramičko posuđe, dijelovi grobne i sakralne arhitekture, staklo te antičko drveno sidro čine okosnicu ove zbirke. Zbirka prati događaje na području Novalje u doba rimske dominacije, a zatim ispraća antiku u rani srednji vijek kroz nalaze s novaljskih bazilika.