Arheološka zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća građu sa šireg područja Novalje, a broji 114 predmeta od čega su najljepši primjerci izloženi u stalnom postavu. Dio zbirke čine predmeti koji su slučajno pronalazili stanovnici otoka Paga, a dio čini građa koja je pronađena prilikom znanstvenih istraživanja. Arheološki lokaliteti Caska, uvala Vlaška mala, ali i

Continue reading