Zbirku čini 148 kovanica s područja Grada Novalje uglavnom iz rimskog razdoblja. Najzanimljiviji primjerci su izloženi u sklopu arheološke zbirke u suterenu muzeja. Riječ je samo o dijelu numizmatičke baštine grada obzirom da se jedna kolekcija nalazi u arheološkoj zbirci Stomorica, a obje zbirke čine neraskidivu cjelinu. Začeci sakupljanja se povezuju sa svećenikom Josipom Kunkerom (1914 – 1983), zaljubljenikom u starine, koji je pokazao velik napor i entuzijazam u sakupljanju i brizi o lokalnoj baštini. Numizmatička građa pruža prve podatke o optjecaju antičkoga novca na području. Najstarija je kovanica iskovana u Rimu, 7.g. prije Krista. U sljedećim stoljećima postupno raste zastupljenost novca. Osobito su brojne kasnoantičke monete, što je zapravo odraz tadašnje inflacije. Iz toga razdoblja zanimljiv je Vetranijanov bakrenjak, koji je općenito dosta rijedak nalaz.

Najmlađa kovanica potječe iz Akvileje, a pripada vrsti koja je iskovana između 393. i 395. Gotovo svi novci iz zbirke “Stomorica” pripadaju uobičajenim vrijednostima monetarnog sustava antičke velesile. Iznimku čini samo jedna krivotvorina, tj. barbarska imitacija antoninijana, koja je nastala početkom druge polovice 3. st. Statistička analiza podrijetla kasnoantičkoga novca pokazuje da su u zbirci najzastupljenije monete koje su iskovane u Sisciji, Akvileji i Romi. Novci iz udaljenih kovnica dosta su rijetki. Ipak, jedan primjerak potječe čak iz Aleksandrije. Numizmatička zbirka koju je prikupio don Josip Kunkera, iako mala, važan je doprinos poznavanju gospodarskih prilika, kao i potvrdi kontinuiteta života ljudi u antičkome razdoblju na području Novalje.

All Rights Reserved