U uvali Caski (Novalja) očuvali su se vrijedni tragovi višeslojnog naselja, kojega se najvažnija faza ogleda u ostatcima velikog, odlično organiziranog gospodarskog posjeda senatorske obitelji Calpurnii Pisones. Sustavno dokumentiranje i proučavanje struktura očuvanih u podmorju i priobalju uvale započelo je 2005. godine te rezultiralo zanimljivim arheološkim otkrićima. Veći dio nalaza se nalazi na obradi na Sveučilištu u Zadru dok je u gradskom muzeju izložena uglavnom keramika rimskodobnih grobova sa Caske.
Muljevito morsko dno pogodovalo je očuvanju najmanje četiriju brodova iz ranog rimskog carskog doba a maketa jednog od njih nalazi se u prizemlju muzeja.

Muljevito dno Caske sačuvalo je i najvrijedniji muzejski eksponat a to je drveno rimsko sidro jedno od samo 7 sačuvanih u svijetu. Mali dio čine i nalazi s novaljskih ranokršćanskih bazilika dok je veći dio izložen u arheološkoj zbirci „Stomorica“ dok se relikvijari nalaze u Arheološkom muzeju u Zadru. Od podvodnih nalaza u suterenu muzeja nalazi se keramičko posuđe te amfore s potonulog rimskog broda iz uvale Vlaška mala. Stručnim uviđajem ustanovljeno je da amfore pripadaju tzv. tipu Lamboglia 2, korištenom poglavito za prijevoz vina, kojim je obilježena proizvodnja amfora od polovice II. do kraja I. st. pr. Kr. U stalnom postavu izložena je i keramika novovjekovnog brodoloma iz uvale Triljara. Na osnovi nalaza bakrenoga lima potonuli bi se brod mogao s velikom vjerojatnošću datirati u drugu polovicu 18. st., tj. u vrijeme kad je eksperimentalno korištena bakrena brodska oplata, čija je uporaba u cijelosti potisnuta već nakon nekoliko desetljeća.