Ranokršćanske bazilike

Na području Novalje više je kršćanskih bazilika u kasnoantičkom razdoblju.

U samoj Novalji su otkriveni ostaci triju bazilika- Bazilika Sv. Marije (tzv. „Mala crikva“ ) u samom centru Novalje na trgu Loža, bazilika u Gaju (na mjestu gdje se danas nalazi restoran Bazilika) te bazilika u Jazu ( područje zvano Vrtić u blizini kojeg se nalaze hoteli Liberty, hotel Kaneo i Joel).Iz navedenih bazilika potječu ostaci crkvenog namještaja koji se čuva u Stomorici- arheološkoj zbirci.

Bazilika sv. Marije u centru Novalje

Centar Novalje s crkvom Sv. Marije unutar i oko koje se nalaze ostaci iznimno velike ranokršćanske bazilike. U sklopu ove bazilike su pronađeni vrijedni relikvijari koji se danas nalaze u Arheološkom muzeju u Zadru.

Bazilika u Gaju (kraj restorana Bazilika)

Ostaci bazilike koja je najvjerojatnije bila grobišna skromni su i nalaze se na privatnom području.

Bazilika u Jazu ( područje zvano Vrtić, u blizini hotela Liberty Joel i Kaneo)

Bazilika je jako dobro očuvana te je u potpunosti vidljiv tlocrt i apsida.