Gradski muzej Novalja od 11. do 17. 04. 2022.

ZNAMENITOSTI KOJE SVAKAKO TREBA VIDJETI

Antički vodovod

Posjetite jedinstveni vodovod iz Rimskog doba

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka obuhvaća građu sa šireg područja Novalje, a broji 114 predmeta od čega su najljepši primjerci izloženi u stalnom postavu.

Gradski MUZEJ NOVALJA

Fundus Muzeja čini građa izrazite kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti s oko tisuću predmeta nastalih u vremenskom rasponu od antike do novog vijeka.

RADNO VRIJEME
OPENING HOURS

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 14:30 h
Monday – Friday: 8:00 – 14:30 h

Blagdanima zatvoreno / Closed for the holidays

Gradski muzej Novalja