Konzervatorski radovi

Konzervatorski radovi na crkvici Sv. Antona u Caskoj

U tijeku su radovi na obnovi crkvice Sv.Antona u Caskoj. Izvršeno je djelomično razidavanje začelja crkve i njegovo ponovno uzidavanje. Otučene su stare reške crkve koje su potom isprane pod visokim tlakom. Reške (fuge) su potom ponovno zapunjene mortom na vapnenoj bazi. Crkva je nakon toga u cijelosti injektirana. U sljedećoj fazi planirani su radovi […]

Konzervatorski radovi na crkvici Sv. Antona u Caskoj Read More »