Arheološka istraživanje na Vrtiću

Na području Vrtića trenutno su u tijeku arheološka istraživanja ranokršćanske bazilike koje vodi Arheolog. d. o. o.Riječ je o jednom od najstarijih rano kršćanskih bazilikalnih kompleksa na području Hrvatske. Ostatci bazilike na Vrtiću pripadaju redoslijedu od 3 raspoređene gradske ranokršćanske bazilike na području Novalje. Građevina je bila grobljanskog karaktera i imala je velike dimenzije:32,35×12,50m. Apsida joj je polukružna, istaknuta u prostoru i poduprta kontraforima. Bila je trobrodna, ukrašena reprezentativnim mozaicima, a pretpostavlja se da je imala i narteks.

Prema brojnim nalazima crkvenog namještaja zna se da je imala oltarnu pregradu, pa moguće i ciborij. U prostoru bazilike nalazili su se brojni ranokršćanski sarkofazi, od kojih se dva ukrašena ranokršćanskim simbolima danas nalaze na suvremenom groblju u Novalji.
Prema arheološkim podacima ovaj kompleks se datira u 5. ili u početak 6.st. tj. u vrijeme širenja kršćanstva i kulta mučenika. Tipološki bazilika pripada helenističkim bazilikama bez transepta.