Konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u Novalji

Započinje konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u centru Novalje.
U dogovoru s nadležnom konzervatorskom službom i investitorima(grad Novalja) prihvaćen je prijedlog potpuno nove koncepcije očuvanja i održavanja mozaika, na mozaicima starokršćanske basilice kod male crkve – Majke Božje od Ružarija u Novalji. Izradom replike mozaičnog tapeta u području apside starokršćanske bazilike omogućuje se kvalitetna pohrana tj. konzervacija izvornih dijelova arhitekture (apsidalnih formi) ali i mozaičnog tapeta matrici kamene supstancije. Ovo predstavlja dugoročno primjereno rješenje očuvanja starokršćanskog mozaika.
Replika mozaika će prikazivati idealnu rekonstruktivnu shemu baziranu na zatečenim gabaritima mozaične kompozicije te uobičajenim rekonstrukcijskim metodama, koje omogućuje geometrijski slog i prikazati nedostajuće dijelove mozaika.