Stomorica –arheološka zbirka

Ova mala arheološka zbirka nalazi se kraj župne crkve Sv. Katarine u Novalji.
Sadrži malu ali jako vrijednu zbirku nalaza sa starokršćanskih bazilika u Novalji te nalaze s rimske nekropole u Caskoj.

Stomorica