svibanj 2023.

Mario Dabo

Izložba radova Mario Dabo

Na maloj retrospektivi u koju stane gotovo 30 godina Dabinog slikarskog stvaralaštva, publika će imati prilike vidjeti ona najbolja ostvarenja. Od strogih figuracija do sasvim apstraktnog izričaja. Sasvim osobnih praćenja događaja i usporedbi s objektivnim stanjima. Iskušavanje stilova, tehnika i medija do povratka na početne pozicije figuracije i naglašenog kolorizma. Slikar koji slijedi svoj unutarnji, […]

Izložba radova Mario Dabo Read More »

Ranokršćanska bazilika

Arheološka istraživanja na Vrtiću

Na području Vrtića trenutno su u tijeku arheološka istraživanja ranokršćanske bazilike koje vodi Arheolog. d. o. o. Riječ je o jednom od najstarijih rano kršćanskih bazilikalnih kompleksa na području Hrvatske. Ostatci bazilike na Vrtiću pripadaju redoslijedu od 3 raspoređene gradske ranokršćanske bazilike na području Novalje. Građevina je bila grobljanskog karaktera i imala je velike dimenzije:32,35×12,50m.

Arheološka istraživanja na Vrtiću Read More »