2024

Radionice u vrtu Arheološke zbirke Stomorica

Likovne radionice Likovne radionice će se održavati svaki četvrtak počevši od 6. lipnja do 31. listopada 1. Cijanotipija (Tragovi svjetla) – slikanje svjetlom, fotoosjetljive kemikalije koje ostavljaju trag na podlozi kada se osvjetle te time stvaraju zanimljive motive 2. Slikanje s kavom/vinom (Čašica umjetnosti)– odabir motiva sa isprintanih slika, akvarelno slikanje odabranim tekućinama 3. Grafička […]

Radionice u vrtu Arheološke zbirke Stomorica Read More »

Konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u Novalji

Započinje konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u centru Novalje.U dogovoru s nadležnom konzervatorskom službom i investitorima(grad Novalja) prihvaćen je prijedlog potpuno nove koncepcije očuvanja i održavanja mozaika, na mozaicima starokršćanske basilice kod male crkve – Majke Božje od Ružarija u Novalji. Izradom replike mozaičnog tapeta u području apside starokršćanske bazilike omogućuje se kvalitetna pohrana tj. konzervacija

Konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u Novalji Read More »