Konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u Novalji

Započinje konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u centru Novalje.U dogovoru s nadležnom konzervatorskom službom i investitorima(grad Novalja) prihvaćen je prijedlog potpuno nove koncepcije očuvanja i održavanja mozaika, na mozaicima starokršćanske basilice kod male crkve – Majke Božje od Ružarija u Novalji. Izradom replike mozaičnog tapeta u području apside starokršćanske bazilike omogućuje se kvalitetna pohrana tj. konzervacija […]

Konzervacija-restauracija mozaika starokršćanske bazilike u Novalji Read More »